விரைவில் அனைத்து மருத்துவமனை தொலைபேசி எண்களும் இணைக்கப்படும்.